పాపికొండలు మన తెలుగు వారి సంపద. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి ఐతే ఇక ఎవ్వరు చూడలేరు, కాబట్టి ఈలోపు దీనిని అందరూ తిలకించేలా చేయడం మన భాద్యత. ఈ అద్భుతమైన ఆఫర్ ఇప్పటి దాక రాలేదు ఇక ముందు రాదు కూడా కాబట్టి వెంటనే మన భందు మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి.

మరిన్ని వివరాలకు
Jollyday Tours
9949111114
www.jollydaytours.com
Book Now & Share Now

 

3 Replies to “జాలిడే టూర్స్ సంచలన ఆఫర్… పాపికొండలు టికెట్ Rs.300 మాత్రమే”

  1. Are Boarding and dropping point are same? How much price to stay at night for 2 persons, Along with papikondalu summer package

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *